Контакти

Телефони : факс 0605/6-41-76 –главна медицинска сестра

0605/6-24-16- главен счетоводител

0605/6-22-09- аптека

Адрес :гр.Омуртаг ул.Търновска № 55

E-mail:bol_om@abv.bg