Поверителност

GDPR

Защита на личните данни на МБАЛ – Омурдаг съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).